Lush

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VOUCHER PHÚC LONG

 • Mỗi thẻ quà tặng Got It chỉ dùng một lần, được áp dụng nhiều thẻ quà tặng để thanh toán một hóa đơn.
 • Vui lòng lưu ý thời hạn sử dụng trên thẻ quà tặng.
 • Thẻ quà tặng Got It sử dụng tại cửa hàng của các đối tác liên kết với Got It, khách hàng vui lòng cung cấp mã thẻ quà tặng cho thu ngân.
 • Đối với các đối tác có áp dụng các kênh online (hotline đặt hàng/web/app): + Đọc mã thẻ quà tặng cho nhân viên qua kênh hotline đặt hàng. + Điền mã thẻ tại bước thanh toán online (web/app) tùy theo từng loại thẻ quà tặng.
 • Đối với thẻ quà tặng sản phẩm, nếu khách hàng muốn đổi sản phẩm khác hoặc sản phẩm đã hết hàng, khách hàng vui lòng lựa chọn sản phẩm khác để thay thế.
 • Khách hàng sẽ thanh toán thêm phần chênh lệch khi sử dụng quá giá trị của thẻ quà tặng (nếu có)
 • Thẻ quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt và không được hoàn lại tiền.
 • Got It không chịu trách nhiệm về các khiếu nại liên quan đến việc mua bán thẻ quà tặng từ các nguồn không chính thức.
 • Khách hàng có trách nhiệm bảo mật thông tin thẻ quà tặng sau khi mua. Got It sẽ không chịu trách nhiệm hoàn trả các mã thẻ bị mất hoặc ở trạng thái “Đã sử dụng” với bất kì lý do gì.
 • Khách hàng vui lòng liên hệ với nhà cung cấp khi có thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến chất lượng của sản phẩm/ dịch vụ theo hotline 1900 55 88 20 hoặc [email protected].
 • Đối với các tranh chấp giữa khách hàng và nhà cung cấp, Got It sẽ không chịu trách nhiệm.
 • Got It có quyền sửa chữa hoặc thay đổi điều khoản và điều kiện mà không thông báo trước.
 • Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi.